Nasza uczelnia oferuje różnorodne specjalizacje i możliwości. Wybierz swoją i ciesz się zdobywając wiedzę!

W celu realizacji niezbędnych wymogów programu nauczania, nauka prowadzona w systemie stacjonarnym(dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) trwa 3 lata (6 semestrów). System niestacjonarny podzielony jest na kilkanaście zjazdów odbywających się w wyznaczonych terminach zgodnie z kalendarium roku akademickiego.

Po zakończeniu okresu nauki i obronie pracy licencjackiej, student uzyskuje dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) wraz z suplementem, stosownie do obowiązujących przepisów. Zgodnie z obowiązującym umocowaniem prawnym, tytuł ten jest równoważny z tytułem nadawanym przez państwowe szkoły wyższe.

Promocja Zdrowia
Turystyka Śródziemnomorska
Nauczanie Języka Angielskiego
Dziennikarstwo i komunikacja medialna
Realizacja dźwięku – zarządzanie studiem nagrań
Pedagogika z katechetyką
Teologia pastoralna
Nauka prowadzona jest w systemie niestacjonarnym (zaocznym) trwa 3 lata (6 semestrów). System niestacjonarny podzielony jest na kilkanaście zjazdów odbywających się w wyznaczonych terminach zgodnie z kalendarium roku akademickiego.

Po zakończeniu okresu nauki i obronie pracy magisterskiej, student uzyskuje dyplom ukończenia studiów II stopnia (magisterskich).

Administracja
Religiologia

Studia podyplomowe w Instytucie Promocji Zdrowia

Ofertę studiów podyplomowych w zakresie Zdrowie Publiczne i Środowiskowe, kierujemy do osób posiadających minimum wyższe wykształcenie zawodowe. Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni, a także w prowadzonych przez nią punktach konsultacyjnych.

Dostępne moduły:

Moduł zdrowia
Moduł epidemiologiczno-środowiskowy
Moduł prawno-ekonomiczny

Sprawdź nasze punkty konsultacyjne:

 
 

Aktualności

Kwiecień 16, 2019

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR REKTORA WSTH

W dniu 23 marca 2019r. o godz. 18.30 odbył się […]
Kwiecień 16, 2019

KOMISJA AKREDYTACYJNA W WSTH

Komisja akredytacyjna przybyła do WSTH z wizytą kontrolną. W ramach […]
Kwiecień 16, 2019

Jubileusz 90 – lecia Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej!

Z okazji dziewięćdziesięciolecia Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej 21 […]